Powrót do listy

FAG CREASY - urządzenie pomiarowe

Urządzenie FAG CREASY służy do pomiaru bigu opakowań kartonowych.

Istotnym elementem przy produkcji opakowań jest proces składania. Składanie niezbigowanych kartonów powoduje zewnętrzne pęknięcia, rozwarstwienie (łamanie powierzchni równolegle do warstw) oraz różne deformacje materiału, a także asymetryczność grzbietu. W celu uniknięcia tych nieprawidłowości zmniejszana jest sztywność materiału w miejscach planowanego składania. Następuje to poprzez bigowanie przy pomocy noży bigujących. Proces bigowania polega na łamaniu wiązań między poszczególnymi warstwami w efekcie czego niektóre włókna zostają zniszczone.

 

 

 

 

Łączenia włókno-włókno pomiędzy tekturą są łamane, aby bigowana powierzchnia zachowywała się jak zawias

 

 

Optymalne bigowanie:

Skutki nieprawidłowego wyrównania w procesie bigowania.

 

Powody asymetrycznych krawędzi opakowania:

 • Równoległe bigi są zbyt blisko siebie:
  -  ograniczenia w elastyczności materiału
  -  bigi są źle uformowane.
 • Przesunięcia kanału.
 • Przesunięcie narzędzi bigujących względem siebie.
 • Nieprawidłowe pionowe cięcie laserem

 

Aby w pełni kontrolować proces bigowania, firma FAG stworzyła poręczne urządzenie pomiarowe FAG CREASY, które przy pomocy kamery dokonuje weryfikacji wysokości i szerokości łamanej krawędzi, punktów załamania, głębokości bigu oraz jego symetrii.

 

Urządzenie jest wyposażone w program, który podaje statystyki obliczeń i końcowy raport wynikami formacie PDF.

 

Niewłaściwe kształty bigu:

 

 

Dlaczego kontrola bigowania jest ważna?

 • Żaden klient nie zaakceptuje pęknięć i rozcięć na złożonych opakowaniach produktów.
 • Żaden klient nie zaakceptuje niejednolitych opakowań.
 • Struktura papieru i złamanie zmienia się wraz z:
  - długością włókna, strukturą włókna i kierunkiem włókna,
  - powleczeniem, łączeniami pomiędzy powleczeniem a papierem,
  - farbą drukarską, lakierem, 
  - warunkami suszenia, które wpływają na rozciągliwość podłoża,
  - środowiskiem - wilgotnością na hali maszyn.
 • Pomaga uniknąć problemów z przebiegiem produkcji na składarko-sklejarkach i liniach pakujących.
 • Pomaga uniknąć strat z powodu bezużytecznych opakowań.