Powrót do listy

FAG Braille³ Dot Inspector - urządzenie pomiarowe

Urządzenie pomiarowe FAG Braille 3 Dot Inspector wychodzi naprzeciw nowej europejskiej dyrektywie, która  obliguje producentów i dystrybutorów medykamentów do zamieszczania na opakowaniach podstawowych informacji dotyczących produktu pismem Braille’a. Detektor ten mierzy poszczególne punkty Braille’a, umożliwiając sprawdzenie czy tekst jest naniesiony właściwie.

Czujnik urządzenia dostarczający informacji dotyczących wyglądu wytłoczeń, połączony jest z komputerem PC za pośrednictwem portu USB 2.0. Oprogramowanie urządzenia oblicza i wyświetla różnice wysokości, podstawy oraz przestrzeni mierzonych punktów pisma w milimetrach bądź calach. Wykorzystując wszystkie zmierzone różnice i tolerancje dokonywana jest analiza tzw. kontrastu punktu (Dot Contrast Value), a wynik owej analizy wyświetlany jest jako alarm, wartość krytyczna bądź akceptowalna – informacje w postaci piktogramów.

Z listy wcześniej zdefiniowanych i powszechnie akceptowalnych standardów można wybrać jeden profil i stosować go jako punkt odniesienia podczas produkcji. Dzięki temu rzeczywisty rozmiar punktu alfabetu Braille’a może zostać porównany z oczekiwanym poprzez zastosowanie wybranego standardu. Statyczna funkcja BRAI3 umożliwia operatorowi gromadzenie danych w bazie oraz obliczenie zakresu, średniej i odchyłki standardowej mierzonych wielkości.

Poziome karty