Powrót do listy

Catena DL – urządzenie do suszenia i doświetlania płyt fleksograficznych

Niezależne Sekcje Susząca

Wszystkie 6 sekcji suszących wyposażone jest w niezależne od siebie zespoły grzewcze, czujniki oraz wentylację. Ponadto, istnieje możliwość włączenia tylko tych sekcji, które są w danym momencie potrzebne.

Precyzyjne Doświetlanie Płyt

Przed każdą pracą wykonywany jest test intensywności, który kontroluje lampy UVA i UVC i gwarantuje ich terminową wymianę, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Monitorowanie Procesu

Wszystkie krytyczne informacje takie jak prądy silników, sterowanie, warunki i temperatura pracy są  kontrolowane i mogą być przechowywane do późniejszej kontroli. ThermoFlexX udostępnia także usługę ProServeX, która oferuje zapisywanie na chmurze i nieustanne monitorowanie wszystkich kluczowych danych pracy urządzenia.

Graficzny Interfejs Użytkownika ThermoFlexX

Bieżące informacje oraz postęp obróbki płyty są wyświetlane na monitorze dotykowym. Oprogramowanie ThermoFlexX Smart integruje naświetlarkę, wymywarkę oraz urządzenie do suszenia i doświetlania płyt, dzięki czemu nadzoruje cały proces wytwarzania płyty.

Bezpieczeństwo i Wygoda Operatora

Unikalny podnośnik i podajnik płyt do każdej sekcji sprawiają, że operator jest w stanie z łatwością obsłużyć nawet największe płyty na wszystkich szufladach suszarki. Połączenie Catena-DL z urządzeniem do wymywania płyt Catena-W i dołączonego do niej wózka transportowego pozwala uniknąć uszkodzeń i eliminuje potrzebę dotykania mokrej powierzchni płyty przez operatora.

Poziome karty